کفسابی سنگسابی نماشویی ابراهیمی

کف سابی سنگ سابی نماشویی ابراهیمی

کف سابی سنگ سابی نماشویی ابراهیمی با جدیدترین متدها وکارشناسان ماهر درتهران کرج وسراسر کشوراماده ارائه خدمات میباشد

کف سابی سنگ سابی نماشویی ابراهیمی تمامی  کفسابی سنگسابی در  لابی ،هتل ،ساختمان، پارکینگ ،راهرو، پله وپاگرد، ترمینال، اداره، کارخانه ،شرکت،ترانس،مدارس،نیمکت ها،پارک و….را با دستگاه پیشرفته انجام می دهد .

انجام انواع نماشویی پیچ رولپلاک، باطناب ،راپل،کامپوزیت،داربست وشستشوی نمای ساختمان،اداره ها،هتل ها، شرکت ها، مدارس،کارخانه ها،منازل و….. با دستگاه و مواد مخصوص پذیرا می باشد .

کفسابی سنگسابی چیست؟

کف سابی سنگ سابی نماشویی ابراهیمی یعنی از بین بردن بالا پایین سنگ وایینه ای ودرخشان کردن سنگ

کف سابی سنگ سابی خوب راچگونه تشخیص دهیم؟

 • کف سابی خوب باید سنگ ها همتزار ویکپارچه باشند
 • تصویر خودرا برروی سنگ ببینید
 • هیچگونه خلل وفرجی نداشته باشد
 • درزهای بین سنگ ها همرنگ سنگ پر شده باشد
 • خط وخشی برروی سنگ وجودنداشته باشد

کف سابی سنگ سابی پارکت درتهران

اگر درکف سابی پارکت  زیاد روی شود یعنی بیش ازیک لایه ازروی پارکت ها برداشه شود نه تنها کف سابی هیچ تاثیری برروی پارکت نخواهد گذاشت بلکه باعث ازبین رفتن پارکت نیز خواهدشد واین خسارت فقط باهزینه ی بالا جبران پذیر خواهد بود پس چرا که لازم است به شما بگوییم که در انتخاب کف سابی پارکت خود دقت های لازم رابفرمایید ولازم به ذکراست که بگوییم کارشناسان ما هم علم این کار وهم تجربه کافی درزمینه پارکت را دارند.

کفسابی سنگسابی  پارکینگ

پارکینگ ساختمان  به دلیل اینکه قلب ساختمان است ازاهمیت ویژه ای برای کف سابی برخوردار میباشد.پس پاکیزگی و تمیزی ان امری اضطراری ومهم است .شما با استفاده از کار کف سابی هم می توانید نظافت پارکینگ را انجام دهید وهم می تواند براق و ایینه ای کردن سنگ خود را به نمایش بگذارید .

کف سابی سنگ سابی  پارکینگ چراباید انجام صورت گیرد؟

 • پارکینگ محل عبور ومرور پیاده وسواره است
 • الودگی وکثیفی که توسط ماشین ها برروی سنگ ایجاد میشود ازجمله روغن
 • خط  وخشی که برروی سنگ ایجاد میشود
 • برای ارامش واحساس رضایت خودمان از ساختمان
 • برا ی پرکردن درزهای خالی که بین سنگ ها وجود دارد
 • برای ایینه ای وبراق کردن سنگ ها
 • …..

 

کف سابی سنگ سابی نماشویی ابراهیمی
سنگسابی پارکینگ
برای مشاوره رایگان کلیک کنید