کفسابی ایتالیایی ابراهیمی

کفسابی ایتالیایی یکی ازبهترین ساب ها در دنیاست که دران از لقمه ساب ایتالیایی استفاده میکنیم وقیمت بالایی نسبت به دیگر ساب ها دارد.   کفسابی ایتالیایی یعنی استفاده از موادایتالیایی، رزین ایتالیایی ، دستگاه ایتالیایی که استفاده کردن از این نوع دستگاه ومواد باعث میشود ماندگاری ساب یا براقیت …

انواع لقمه ساب ایتالیایی|ساب زنی ایتالیایی

انواع لقمه ساب ایتالیایی انواع لقمه ساب ایتالیایی ،لقمه ساب نمره های 80،46،120،220،20000و….انواع فرچه،رزین ایتالیایی، چسب بتن،چسب سنگ،انواع نانو موجود میباشد ساب ایتالیایی یکی ازبهترین ساب ها در دنیاست که دران از لقمه ساب ایتالیایی استفاده میکنیم وقیمت بالایی نسبت به دیگر ساب ها دارد. ساب ایتالیایی یعنی استفاده از …